There is beauty in simplicity

Friday, August 29, 2014

Urban Decay Naked Flushed - Great Palette Ever.

Gò má ửng hồng nhè nhẹ , chút highlight cho ngày thêm rực nắng, thêm tẹo bronzer để khuôn mặt bừng sáng hơn. Tất cả 3 yếu tố tô điểm thêm cho cô gái nằm gọn trong một palatte, " Urban Decay Naked Flushed " cục cưng mà tớ muốn review cho mọi người ngày hôm nay.

Share:
Blogger Template Created by pipdig